Rank User ID Nick Name Country Solved Submit
1 VirajMaddur US 15 28
2 liyuanshuo 说好的基佬紫昵? CN 8 28
3 guoyuting CN 8 47
4 stop 啦啦啦啦啦~ CN 5 8
5 shiyilang CN 5 28
6 SongBai CN 4 4
7 SFly Fighting!I live for coding! CN 4 10
8 bchiang US 3 3
9 Forever21 CN 3 5
10 avij33t BD 3 12
11 nuc1514010741 CN 2 4
12 Pine_a CN 2 5
13 sunhongtao CN 2 7
14 ychen CN 2 8
15 PhongPhíGia too much cancer VN 2 9
16 astinaam AU 1 1
17 cowboy CN 1 1
18 nuc_1514010924 CN 1 1
19 Fishing 我在2011年4月11日的晚上穿越了时空。睁开眼已是2016年4月11日。 CN 1 1
20 MartinLiu CA 1 1
21 nuc1514010731 CN 1 1
22 WuZhiHan520 CN 1 1
23 SuperCEO CN 1 1
24 shafin_ohin BD 1 1
25 Username CN 1 1
26 super_hornet BD 1 1
27 buctears 所有牛逼背后都是苦逼堆积的坚持,所有苦逼都是傻逼般的不放弃。 CN 1 1
28 Nicht_sehen CN 1 1
29 nuc_1514010746 CN 1 1
30 simon CN 1 1
31 wodeid CN 1 2
32 LyronCoTingKeh US 1 2
33 keefo 抚平你大脑上的皱纹。 CA 1 2
34 pwzxxm AU 1 2
35 Andrés(MemeDiversion) CO 1 2
36 WilliamAndrea ID 1 3
37 __ea US 1 3
38 NUC_1514010724 CN 1 4
39 IWGoo CN 1 4
40 zbdxzh CN 1 4
41 bastard_liang CN 1 5
42 nuc_1514010716 CN 1 6
43 rachit US 1 8
44 wucheng CN 1 10
45 july__ CN 1 11
46 q18434362592 CN 1 12

North University of China

OnlineJudge

NUC

NOJ

OJ

ACM/ICPC