Rank User blabla Country Solved Submit Ratio
1951 李春鹏 CN 0 0 0%
1952 王洪波 CN 0 0 0%
1953 liujianjun CN 0 0 0%
1954 郝立鹏 CN 0 0 0%
1955 theotan CN 0 0 0%
1956 wuxiuying CN 0 0 0%
1957 黄粱一梦 CN 0 0 0%
1958 翟长江 CN 0 0 0%
1959 wangyong CN 0 0 0%
1960 chenwei CN 0 0 0%
1961 梵高梵高 CN 0 0 0%
1962 yishu CN 0 0 0%
1963 hwlovelu CN 0 0 0%
1964 76549387 CN 0 0 0%
1965 yangzezhong CN 0 0 0%
1966 袁睿麟 frciboy CN 0 0 0%
1967 wang CN 0 0 0%
1968 shanxuan100 CN 0 0 0%
1969 jamin CN 0 0 0%
1970 caoyikun CN 0 0 0%
1971 hanlikai CN 0 0 0%
1972 dada CN 0 0 0%
1973 xing CN 0 0 0%
1974 jiawei CN 0 0 0%
1975 zhangxichun CN 0 0 0%
1976 huangyugui CN 0 0 0%
1977 fenghen CN 0 0 0%
1978 朱小亮 CN 0 0 0%
1979 xiaoyuanyuan CN 0 0 0%
1980 刘伟东 CN 0 0 0%
1981 user CN 0 0 0%
1982 ZHIHU CN 0 0 0%
1983 pcww12 CN 0 0 0%
1984 houyu CN 0 0 0%
1985 wuxiaohui CN 0 0 0%
1986 李xiao伟 CN 0 0 0%
1987 宋建忠 CN 0 0 0%
1988 guomengchen CN 0 0 0%
1989 linda CN 0 0 0%
1990 chenyunku CN 0 0 0%
1991 woolman CN 0 0 0%
1992 flame CN 0 0 0%
1993 quanchangyan CN 0 0 0%
1994 zengjialin CN 0 0 0%
1995 杨艳强 CN 0 0 0%
1996 安永宁 CN 0 0 0%
1997 baijian CN 0 0 0%
1998 marshall CN 0 0 0%
1999 靳晓阳 CN 0 0 0%
2000 hankongguying CN 0 0 0%

North University of China

OnlineJudge

NUC

NOJ

OJ

ACM/ICPC