Rank User blabla Country Solved Submit Ratio
1951 guodongshan CN 0 0 0%
1952 zn33786 CN 0 0 0%
1953 jiangkai CN 0 0 0%
1954 zhaopeng CN 0 0 0%
1955 灰太阳 CN 0 0 0%
1956 李春鹏 CN 0 0 0%
1957 王洪波 CN 0 0 0%
1958 liujianjun CN 0 0 0%
1959 郝立鹏 CN 0 0 0%
1960 theotan CN 0 0 0%
1961 wuxiuying CN 0 0 0%
1962 黄粱一梦 CN 0 0 0%
1963 翟长江 CN 0 0 0%
1964 wangyong CN 0 0 0%
1965 chenwei CN 0 0 0%
1966 梵高梵高 CN 0 0 0%
1967 yishu CN 0 0 0%
1968 hwlovelu CN 0 0 0%
1969 76549387 CN 0 0 0%
1970 yangzezhong CN 0 0 0%
1971 袁睿麟 frciboy CN 0 0 0%
1972 wang CN 0 0 0%
1973 shanxuan100 CN 0 0 0%
1974 jamin CN 0 0 0%
1975 caoyikun CN 0 0 0%
1976 hanlikai CN 0 0 0%
1977 dada CN 0 0 0%
1978 xing CN 0 0 0%
1979 jiawei CN 0 0 0%
1980 zhangxichun CN 0 0 0%
1981 huangyugui CN 0 0 0%
1982 fenghen CN 0 0 0%
1983 朱小亮 CN 0 0 0%
1984 xiaoyuanyuan CN 0 0 0%
1985 刘伟东 CN 0 0 0%
1986 user CN 0 0 0%
1987 ZHIHU CN 0 0 0%
1988 pcww12 CN 0 0 0%
1989 houyu CN 0 0 0%
1990 wuxiaohui CN 0 0 0%
1991 李xiao伟 CN 0 0 0%
1992 宋建忠 CN 0 0 0%
1993 guomengchen CN 0 0 0%
1994 linda CN 0 0 0%
1995 chenyunku CN 0 0 0%
1996 woolman CN 0 0 0%
1997 flame CN 0 0 0%
1998 quanchangyan CN 0 0 0%
1999 zengjialin CN 0 0 0%
2000 杨艳强 CN 0 0 0%

North University of China

OnlineJudge

NUC

NOJ

OJ

ACM/ICPC