Rank User blabla Country Solved Submit Ratio
1951 hwlovelu CN 0 0 0%
1952 76549387 CN 0 0 0%
1953 yangzezhong CN 0 0 0%
1954 袁睿麟 frciboy CN 0 0 0%
1955 wang CN 0 0 0%
1956 shanxuan100 CN 0 0 0%
1957 jamin CN 0 0 0%
1958 caoyikun CN 0 0 0%
1959 hanlikai CN 0 0 0%
1960 dada CN 0 0 0%
1961 xing CN 0 0 0%
1962 jiawei CN 0 0 0%
1963 zhangxichun CN 0 0 0%
1964 huangyugui CN 0 0 0%
1965 fenghen CN 0 0 0%
1966 朱小亮 CN 0 0 0%
1967 xiaoyuanyuan CN 0 0 0%
1968 刘伟东 CN 0 0 0%
1969 user CN 0 0 0%
1970 ZHIHU CN 0 0 0%
1971 pcww12 CN 0 0 0%
1972 houyu CN 0 0 0%
1973 wuxiaohui CN 0 0 0%
1974 李xiao伟 CN 0 0 0%
1975 宋建忠 CN 0 0 0%
1976 guomengchen CN 0 0 0%
1977 linda CN 0 0 0%
1978 chenyunku CN 0 0 0%
1979 woolman CN 0 0 0%
1980 flame CN 0 0 0%
1981 quanchangyan CN 0 0 0%
1982 zengjialin CN 0 0 0%
1983 杨艳强 CN 0 0 0%
1984 安永宁 CN 0 0 0%
1985 baijian CN 0 0 0%
1986 marshall CN 0 0 0%
1987 靳晓阳 CN 0 0 0%
1988 hankongguying CN 0 0 0%
1989 mayanjuan CN 0 0 0%
1990 张兴阳 CN 0 0 0%
1991 zhangdi CN 0 0 0%
1992 yaoqiang CN 0 0 0%
1993 zhangqiangqiang CN 0 0 0%
1994 yangxu CN 0 0 0%
1995 胡义思 CN 0 0 0%
1996 jiayuliang CN 0 0 0%
1997 刘少宇 CN 0 0 0%
1998 jay0521 CN 0 0 0%
1999 gaoda CN 0 0 0%
2000 lishizhe CN 0 0 0%

North University of China

OnlineJudge

NUC

NOJ

OJ

ACM/ICPC