Rank User blabla Country Solved Submit Ratio
151 南瓜大校 CN 26 95 27%
152 Snake_sSnap Welcome to: www.SB.edu.cn CN 26 158 16%
153 rain SHUT UP I HATE YOU! CN 25 61 41%
154 huyangliu CN 25 68 37%
155 李延军 wolf CN 25 77 32%
156 c_c C CN 25 113 22%
157 sjr_gary gary CN 25 117 21%
158 shiyilang CN 25 131 19%
159 guoran CN 25 134 19%
160 wuzeyu449 CN 25 146 17%
161 思是无限 CN 24 46 52%
162 eve EVE CN 24 56 43%
163 3#601 闭关中。。。。。。 CN 24 99 24%
164 hantian CN 24 143 17%
165 qqq CN 23 38 61%
166 wen_an CN 23 48 48%
167 marui0541 CN 23 49 47%
168 enjoy CN 23 100 23%
169 xing123 CN 22 69 32%
170 I LO CN 22 75 29%
171 254741304 CN 22 80 28%
172 咚咚 --------------------------------------------------------------万恶的早操--------------------------------------------------------------- CN 22 83 27%
173 z1908144712 CN 22 105 21%
174 fengao4455615 07060541368 CN 22 115 19%
175 xiaohei Accepted CN 21 30 70%
176 草原狼 CN 21 42 50%
177 mashay 努力~还差的远那~ CN 21 45 47%
178 wux880720 wux CN 21 49 43%
179 xlon CN 21 50 42%
180 xingyao 绿色免安装版vc++,我的原创!想下载吗?到freedos.mangbar.com看看吧 CN 21 85 25%
181 chenxingping CN 21 85 25%
182 bazhu 一切尽在掌握之中! CN 20 45 44%
183 lv1618 CN 20 53 38%
184 GOD-ONE-DROP CN 20 63 32%
185 tianyong 不要让ACM失去了生产力! CN 19 28 68%
186 beckhanyan BUG了·············· CN 19 43 44%
187 lanboyj 欢乐到底 CN 19 47 40%
188 ronald 人在今天都丢尽了!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CN 19 47 40%
189 wglu Geeker CN 19 80 24%
190 Tntnaoh 1031完全不是敲七,没看清题,被忽悠了 CN 18 37 49%
191 Piaolaidangq CN 18 65 28%
192 blackeagle CN 18 75 24%
193 xuehw357 nuc_golden CN 18 93 19%
194 254945949 欢迎光临 http://shr.008.net CN 17 27 63%
195 许梦轩 CN 17 43 40%
196 xiaoxiao CN 17 45 38%
197 lxp270 CN 17 51 33%
198 wuji CN 17 52 33%
199 stop 啦啦啦啦啦~ CN 17 63 27%
200 Jorayssdo CN 16 30 53%

North University of China

OnlineJudge

NUC

NOJ

OJ

ACM/ICPC