Rank User blabla Country Solved Submit Ratio
151 南瓜大校 CN 26 95 27%
152 Snake_sSnap Welcome to: www.SB.edu.cn US 26 158 16%
153 rain SHUT UP I HATE YOU! CN 25 61 41%
154 huyangliu CN 25 68 37%
155 李延军 wolf CN 25 77 32%
156 blackeagle CN 25 94 27%
157 c_c C CN 25 113 22%
158 sjr_gary gary CN 25 117 21%
159 shiyilang CN 25 131 19%
160 guoran CN 25 134 19%
161 wuzeyu449 CN 25 146 17%
162 思是无限 CN 24 46 52%
163 eve EVE CN 24 56 43%
164 3#601 闭关中。。。。。。 CN 24 99 24%
165 hantian CN 24 143 17%
166 qqq CN 23 38 61%
167 wen_an CN 23 48 48%
168 marui0541 CN 23 49 47%
169 enjoy CN 23 100 23%
170 xing123 CN 22 69 32%
171 I LO CN 22 75 29%
172 254741304 CN 22 80 28%
173 咚咚 --------------------------------------------------------------万恶的早操--------------------------------------------------------------- CN 22 83 27%
174 z1908144712 CN 22 105 21%
175 fengao4455615 07060541368 CN 22 115 19%
176 xiaohei Accepted CN 21 30 70%
177 草原狼 CN 21 42 50%
178 mashay 努力~还差的远那~ CN 21 45 47%
179 wux880720 wux CN 21 49 43%
180 xlon CN 21 50 42%
181 xingyao 绿色免安装版vc++,我的原创!想下载吗?到freedos.mangbar.com看看吧 CN 21 85 25%
182 chenxingping CN 21 85 25%
183 bazhu 一切尽在掌握之中! CN 20 45 44%
184 lv1618 CN 20 53 38%
185 GOD-ONE-DROP CN 20 63 32%
186 tianyong 不要让ACM失去了生产力! CN 19 28 68%
187 beckhanyan BUG了·············· CN 19 43 44%
188 lanboyj 欢乐到底 CN 19 47 40%
189 ronald 人在今天都丢尽了!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CN 19 47 40%
190 wglu Geeker CN 19 80 24%
191 Tntnaoh 1031完全不是敲七,没看清题,被忽悠了 CN 18 37 49%
192 Piaolaidangq CN 18 65 28%
193 xuehw357 nuc_golden CN 18 93 19%
194 254945949 欢迎光临 http://shr.008.net CN 17 27 63%
195 许梦轩 CN 17 43 40%
196 xiaoxiao CN 17 45 38%
197 lxp270 CN 17 51 33%
198 wuji CN 17 52 33%
199 stop 啦啦啦啦啦~ CN 17 63 27%
200 Jorayssdo CN 16 30 53%

North University of China

OnlineJudge

NUC

NOJ

OJ

ACM/ICPC