Rank User blabla Country Solved Submit Ratio
951 haonana as 1 1 100%
952 乔利风 1 1 100%
953 wangchunru 1 1 100%
954 fangmin 1 1 100%
955 whitewe 1 1 100%
956 940818 1 1 100%
957 as123 1 1 100%
958 panceki CN 1 1 100%
959 berial_Cao CN 1 1 100%
960 sunqing CN 1 1 100%
961 chur CN 1 1 100%
962 fanboy CN 1 1 100%
963 yintong CN 1 1 100%
964 Arion CN 1 1 100%
965 HJC CN 1 1 100%
966 liujun CN 1 1 100%
967 Piglet CN 1 1 100%
968 WangBo CN 1 1 100%
969 yyy CN 1 1 100%
970 levis CN 1 1 100%
971 shadow CN 1 1 100%
972 xingjingyu CN 1 1 100%
973 minmin CN 1 1 100%
974 neardws CN 1 1 100%
975 hancx CN 1 1 100%
976 muyanbin CN 1 1 100%
977 ProgramK CN 1 1 100%
978 gyf CN 1 1 100%
979 tong CN 1 1 100%
980 Jin CN 1 1 100%
981 flywing CN 1 1 100%
982 fan_hd CN 1 1 100%
983 Sherlock221b BD 1 1 100%
984 yichenlin TW 1 1 100%
985 wanha CN 1 1 100%
986 wangcong321 CN 1 1 100%
987 yangwenrui CN 1 1 100%
988 nuc_1514010917 韩卓伟 CN 1 1 100%
989 nuc_1514010924 CN 1 1 100%
990 nuc_1514010947 齐瑞东 CN 1 1 100%
991 nuc1514010731 CN 1 1 100%
992 nuc_1514010746 CN 1 1 100%
993 shafin_ohin BD 1 1 100%
994 WuZhiHan520 CN 1 1 100%
995 SuperCEO CN 1 1 100%
996 super_hornet BD 1 1 100%
997 simon CN 1 1 100%
998 MartinLiu CA 1 1 100%
999 Username CN 1 1 100%
1000 astinaam AU 1 1 100%

North University of China

OnlineJudge

NUC

NOJ

OJ

ACM/ICPC